Search to Find Mp3 and Lyrics For Free

Lirik Lagu Doel Sumbang – Awewe Sapi Daging

Lirik Lagu Doel Sumbang - Awewe Sapi Daging

Lirik lagu Doel Sumbang – Awewe Sapi Daging.

Sanés atuh ibu
Saterang abdimah sanés kitu
Kedah tiasa ngabéntenkeun mana émansipasi numana éman si sapi
Upami modél kieumah éman si sapi
Aya awéwé jaman ayeuna
Ngaku awéwé modérn
Berkarier penuh obsesi
Sagala hayang siga lalaki
(Bade ngalawan kodrat wae neng? Gering Gering)
Ceunah émansipasi
Bari uteukna teu ngarti
Bisnis beurang peuting
Bisnis naon duka téh teuing
Salakina di imah ngajaga tulak panto
Anakna diasuh cukup ku suster jeung babu
Hayang mobil méwah ngabelaan jadi runtah
Ngarepkeun ti salaki ceunah duitna teu cukup waé
Emas berlian renceum ngaku bati tina bisnis
Padahal mah hadiah ti rupa-rupa bayawak
Awéwé nu kieu lain awéwé modérn
Tapi sapi daging peunciteun tukang jagal
Nganut émansipasi kaluar tina aturan
Montong ngawalan kodrat
Bisi ngadon jadi bejad
Kadé téh
Émansipasi teh persamaan hak laki laki dengan perempuan
Tapi hanya yang positif-positifnya saja
Ai nu goréng patutna mah montong atuh euy da teu meunang ngalawan kodrat hirupmah euy
Heeh wé lah
Paribasa hayang maju maké jeung hayang jadi bapa sagala rupa
Single Parent téték bengek
Kumaha éta kebutuhan biologis ai nu gaduh carogé mah
Ah si étéh mah éteh étéh
Dasar
Aya awéwé jaman ayeuna
Ngaku awéwé modérn
Berkarier penuh obsesi
Sagala hayang siga lalaki
(Moal bisa atuh)
(Istri mah janten istri pameget janten pameget nya)
(Kitu da dimana-mana ogé)
Ceunah émansipasi
Bari uteukna teu ngarti
Bisnis teu beurang teu peuting
Bisnis naon duka téh teuing
Salaki di imah ngajaga tulak panto
Anak diasuh cukup ku suster jeung babu
Hayang mobil méwah ngabelaan jadi runtah
Ngarepkeun ti salaki ceunah mah teu cukup waé
(Teu bisa tarimakeunnya euy)
Emas berlian renceum pajar ngaku tina bisnis
Padahal mah hadiah ti rupa-rupa bayawak
Awéwé nu kitu lain awéwé modérn
Tapi sapi daging peunciteun tukang jagal
Nganut émansipasi kaluar tina aturan
Montong ngawalan kodrat
Bisi ngadon jadi bejad
Awéwé nu kitu lain awéwé modérn
Tapi sapi daging peunciteun tukang jagal
Nganut émansipasi kaluar tina aturan
Montong ngawalan kodrat
Bisi ngadon jadi bejad nyai
Awéwé nu kitu lain awéwé modérn
Tapi sapi daging peunciteun tukang jagal
Nganut émansipasi kaluar tina aturan
Montong ngawalan kodrat
Bisi ngadon jadi bejad
Awéwé nu kitu lain awéwé modérn
Tapi sapi daging peunciteun tukang jagal
Nganut émansipasi kaluar tina aturan
Montong ngawalan kodrat
Bisi ngadon jadi bejad
(Doraka nyai ai ngalawan kodratmah)
(Enggeus wé tarimakeun jadi awéwé nya)
(Tong hayang jadi jalu)
(Bisi buntutan engké)

Add a Comment